Henoed

no farmer, no food, no land
26 Mar: Mae gan Gyngor Sir y Fflint Weledigaeth ond Dim cynllun credadwy ar gyfer Dyfodol ei gymunedau.

Yn CDLl Sir y Fflint maen nhw’n gobeithio adeiladu tua 7,000+ o dai newydd rhwng 2020 a 2030 i ddarparu…

take a stand
27 Jan: Pam ydw i wedi penderfynu rhedeg ar gyfer AS lleol Alun a Glannau Dyfrdwy?

Yn ddiweddar codwyd ychydig o gwestiynau pam ewch i fyd gwleidyddiaeth os ydych am helpu’r gymuned yn Alun a Glannau…

broken infrastructure
27 Jan: Chwalu Seilwaith y Sector Cyhoeddus

Mae bron pob gwasanaeth cyhoeddus a seilwaith yn dadfeilio o’n cwmpas ac angen arweiniad a chyfeiriad cryfach. Mae gan y…