Politics

no farmer, no food, no land
26 Mar: Mae gan Gyngor Sir y Fflint Weledigaeth ond Dim cynllun credadwy ar gyfer Dyfodol ei gymunedau.

Yn CDLl Sir y Fflint maen nhw’n gobeithio adeiladu tua 7,000+ o dai newydd rhwng 2020 a 2030 i ddarparu…

einstein reform
23 Feb: Cynhadledd Cymraeg Diwygio – Port Talbot

Cefais y fraint o siarad yng Nghynhadledd Diwygio Cymru yn ddiweddar ym Mhort Talbot ar 4ydd Chwefror 2024. Roedd fy…

take a stand
27 Jan: Pam ydw i wedi penderfynu rhedeg ar gyfer AS lleol Alun a Glannau Dyfrdwy?

Yn ddiweddar codwyd ychydig o gwestiynau pam ewch i fyd gwleidyddiaeth os ydych am helpu’r gymuned yn Alun a Glannau…